Giờ tàu SPT2

Mời quý khách tham khảo bảng giờ tàu SPT2 dưới đây: Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến Sài Gòn 0 6:40 6:40 Sóng Thần 15 7:12 7:4 Biên Hòa 29 7:34 7:31 Bình Thuận 175 10:17 10:14 Phan Thiết 185 10:28 10:28   Ngoài ra quý khách có thể tham khảo giờ tàu SPT2 khởi hành từ Hà nội đến các tỉnh thành trên tuyến tàu khách Hà nội Vinh

Continue Reading

Giờ tàu SPT1

Mời quý khách tham khảo bảng giờ tàu SPT1 dưới đây: Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến Phan Thiết 0 13:5 13:5 Bình Thuận 10 13:19 13:16 Biên Hòa 156 16:18 16:15 Sóng Thần 170 16:38 16:35 Sài Gòn 185 17:3 17:3   Ngoài ra quý khách có thể tham khảo giờ tàu SPT1 khởi hành từ Hà nội đến các tỉnh thành trên tuyến tàu khách Hà nội Vinh

Continue Reading

Giờ Tàu Phan Thiết Sài gòn

Giờ Tàu Phan Thiết Sài gòn Tàu Phan Thiết Sài gòn có các tàu chuyên tuyến cùng các tuyến tàu khách Bắc Nam dành cho khách du lịch, công tác và thăm thân.  Giờ Tuyến Phan Thiết – Sài gòn Giờ Tuyến Sài gòn – Phan Thiết Để đặt vé, xin quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại sau, nếu không gọi được để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại ngay

Continue Reading

Giờ tàu SNT8

Mời quý khách tham khảo bảng giờ tàu SNT8 dưới đây: Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến Sài Gòn 0 23:20 23:20 Tháp Chàm 318 6:57 6:54 Nha Trang 411 8:28 8:28   Ngoài ra quý khách có thể tham khảo giờ tàu SNT8 khởi hành từ Hà nội đến các tỉnh thành trên tuyến tàu khách Hà nội Vinh

Continue Reading

Giờ tàu SNT4

Mời quý khách tham khảo bảng giờ tàu SNT2 dưới đây: Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến Sài Gòn 0 22:20 22:20 Biên Hòa 29 23:2 22:59 Tháp Chàm 318 5:42 5:39 Nha Trang 411 7:15 7:15   Ngoài ra quý khách có thể tham khảo giờ tàu SNT4 khởi hành từ Hà nội đến các tỉnh thành trên tuyến tàu khách Hà nội Vinh

Continue Reading

Giờ tàu SNT2

Mời quý khách tham khảo bảng giờ tàu SNT2 dưới đây: Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến Sài Gòn 0 20:30 20:30 Dĩ An 19 21:2 20:59 Biên Hòa 29 21:17 21:14 Tháp Chàm 318 4:3 4:0 Nha Trang 411 5:35 5:35   Ngoài ra quý khách có thể tham khảo giờ tàu SNT2 khởi hành từ Hà nội đến các tỉnh thành trên tuyến tàu khách Hà nội Vinh

Continue Reading

Giờ tàu SNT7

Mời quý khách tham khảo bảng giờ tàu SNT7 dưới đây: Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến Nha Trang 0 17:25 17:25 Tháp Chàm 93 19:9 19:6 Sài Gòn 411 3:0 3:0   Ngoài ra quý khách có thể tham khảo giờ tàu SNT7khởi hành từ Nha Trang đến các tỉnh thành trên tuyến tàu khách Sài gòn Nha Trang

Continue Reading

Giờ tàu SNT3

Mời quý khách tham khảo bảng giờ tàu SNT3 dưới đây: Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến Nha Trang 0 21:35 21:35 Tháp Chàm 93 23:28 23:25 Biên Hòa 382 5:58 5:55 Sài Gòn 411 7:0 7:0   Ngoài ra quý khách có thể tham khảo giờ tàu SNT3 khởi hành từ Nha Trang đến các tỉnh thành trên tuyến tàu khách Sài gòn Nha Trang  

Continue Reading

Giờ tàu SNT1

Mời quý khách tham khảo bảng giờ tàu SNT1 dưới đây: Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến Nha Trang 0 20:10 20:10 Tháp Chàm 93 21:50 21:47 Biên Hòa 382 3:15 3:12 Dĩ An 392 3:30 3:27 Sài Gòn 411 4:0 4:0   Ngoài ra quý khách có thể tham khảo giờ tàu SNT1 khởi hành từ Nha Trang đến các tỉnh thành trên tuyến tàu khách Sài gòn Nha Trang  

Continue Reading

Giờ Tàu Nha Trang Sài gòn

Giờ Tàu Nha Trang Sài gòn Tàu Nha Trang Sài gòn có các tàu chuyên tuyến cùng các tuyến tàu khách Bắc Nam dành cho khách du lịch, công tác và thăm thân.  Giờ Tuyến Nha Trang – Sài gòn Giờ tàu Tuyến Sài gòn – Nha Trang Để đặt vé, xin quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại sau, nếu không gọi được để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại ngay

Continue Reading