Giới thiệu

Vé tàu 24h bắt đầu cung cấp dịch vụ vé tàu từ năm 2008. Với phương châm phục vụ khách hàng tốt nhất, Vé tàu 24h cố gắng đáp ứng nhu cầu mua vé của khách hàng 

Dịch vụ vé tàu hỏa

Vé tàu 24h cung cấp vé tàu hỏa trên nhiều tuyến với tất cả các hạng vé từ vé ngồi đến vé nằm, các hạng vé điều hòa.

Tàu Sapa

Tàu Bắc Nam

Tàu địa phương

Dịch vụ vé tàu

Cung cấp dịch vụ vé tàu hỏa tất cả các tuyến, đặc biệt tuyến tàu đi Sapa chất lượng cao và tàu khách Bắc Nam

Vé tàu 24h sẽ làm tất cả để phục vụ khách tốt hơn, mang đến sự hài lòng của khách hàng

Tất cả vì sự hài lòng của khách hàng


Facebook


Twitter


Instagram


Tumblr


Pinterest